Nomad Club Şart ve Koşulları

 

1. Giriş

Nomad Club, Air Astana'nın sık seyahat eden yolcularına sunduğu bir programdır. Nomad Club üyeleri gerek Air Astana'nın geçerli uçuşlarından gerekse iş ortakları ile yapılan etkinliklerinden puan elde ederler. Bu puanlar, ücretsiz uçuşlar veya diğer ödüller için kullanılabilir.

Nomad Club'a katılım işbu Koşul ve Şartlara bağlı olup, bu şart ve koşullar üyeler tarafından online başvurularda "Gönder" düğmesine basıldığında kabul edilmiş sayılır.

2. Üyelik

 1. Nomad Club'a üye olmak için en az iki (2) yaşında olunması gerekmektedir. Reşit olmayan kişiler (16 yaşın altındaki bireyler) tarafından yapılan başvurular annesinin veya babasının veya vekilinin yazılı onayı ile gerçekleşmektedir. Üyelik, ailelere, gruplara, şirketlere, vakıflara, iş ortaklıklarına, devlet daireleri veya acentalar ile diğer tüzel kişiliklere açık değildir.
 2. Yerel kanun ve kısıtlamalar geçerli olmak kaydı ile, üyelik herhangi bir ülke vatandaşına, başvuru formunu doldurması ile birlikte açıktır. Başvuru formunun eksik olarak doldurulması halinde, Air Astana başvuruyu geçersiz sayabilir veya başvuru sahibinden ek bilgiler isteyebilir. Air Astana, herhangi bir başvuru sahibinin başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.
 3. Air Astana'ya teslim edilen başvuru formu ile, başvuru sahibi form içerisinde yer alan kişisel bilgilerin Air Astana tarafından işlenmesine, saklanmasına, araştırma, pazarlama ve müşteri hizmetleri ile halkla ilişkiler amacı ile kullanılmasına izin vermektedir. Sadece, kanun gereği talep edilmesi üzerine sözkonusu bilgiler devlet kurumları ile üyenin bilgisi dahilinde veya haricinde paylaşılabilir.
 4. Üyeler, kişisel bilgilerini yazılı bildirim ile veya online olarak hesap profillerini değiştirerek güncelleyebilirler. Üyeler, Nomad Club dosyalarında bulunan geçerli posta adresini, e-posta adresini ve telefon numaralarını güncel tutmaktan sorumludurlar. Air Astana hiç bir şart altında hatalı adres nedeni ile ödüllerin ve üyelik malzemelerinin gönderilememesi nedeni ile sorumlu tutulamayacaktır. Üyeler, kayıt oldukları isimlerini, hukuki dayanak göstermek koşulu ile değiştirebilirler.
 5. Her üyenin sadece bir tek Nomad Club hesabı olabilir. Bir kaç kişinin aynı hesaba ortak olmasına (ortak hesap) ve bir kişinin birden fazla kayıt yaptırmasına izin verilmemektedir. Bir kişinin birden fazla hesabının olması durumunda (çifte hesap), Air Astana iki hesaptan dilediği bir hesabı kapatma/iptal etme hakkını saklı tutar.
 6. Hesapların birleştirilmesi veya iki veya daha çok hesapta bulunan puanların bir araya getirilmesine izin verilmemektedir.
 7. Air Astana, hatalı kullanım, sahtekarlık veya işbu Şart ve Koşullara uyulmadığı ve kartın bu programın amacının dışında kullanıldığını tespit ettiği durumlarda üyeliği sona erdirme ve toplanmış olan tüm puanları iptal etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, üye ilgili tüm zarar, hukuki ve işlem masraflarını ödemekten sorumlu olacaktır.
 8. Üyeler, üyeliklerini istedikleri bir zamanda yazılı bildirim göndererek iptal edebilirler. Bu durumda tüm toplanmış puanlar iptal olacaktır.
 9. Üyenin ölümü halinde, Nomad Club, böyle bir olayın bildiriminin alınmasını takiben, sözkonusu üyeliğe son verecek ve toplanmış olan tüm puanları iptal edecektir. Nomad Club'ın tamamı ile insiyatifinde olmak kaydı ile, Nomad Club böyle bir durumda kullanılmamış olan puanları, aile yakınlarının hesabına, akrabalığın hukuki olarak ispat edilmesi koşulu ile transfer edebilir.

3. Üyelik Kartı

 1. Asıl Üyelik kartı, üyenin hesabına, ilk Air Astana uçuşunun kaydedilmesini takiben 2 ila 4 hafta arasında posta yolu ile gönderilecektir. Kartı sadece üyelik kartı üzerinde ismi bulunan kişinin kullanma yetkisi vardır. Nomad Club kartı, kredi kartı banka veya ATM kartı değildir. Bu kart Air Astana'ya aittir ve Air Astana'nın talebi üzerine iade edilecektir. Air Astana, her hangi bir zamanda üyenin kartını, tanıtım veya hizmetlerin teslimi amacı ile göstermesini isteme hakkını saklı tutar.
 2. Üyeler, esas kartın teslim alınmasından önce, başvuru formunda bulunan geçici üyelik kartlarını veya başvuru online yapıldı ise bilgisayardan alacakları kart çıktılarını kullanabilirler. Geçici kartlar, kart üzerinde bulunan "Adı" kutusunun (beyaz çubuk) büyük harflerle doldurulmasından önce geçerli sayılmayacaklardır.
 3. Nomad Club Gümüş ve Nomad Club Altın üyelik kartlarının üzerinde son kullanım tarihleri bulunmakta olup, kart sahiplerinin Elit üyelikleri süresince ek imkanlardan yararlanmalarını sağlayacaktır. Lütfen 6. bölüme bakınız. Nomad Club Elit Programları Elit Programlar ve Hizmetler.
 4. Üyelerin kartlarının kayıp olması veya çalınması durumunda Nomad Club Hizmet Merkezi'ni bilgilendirmeleri istenmektedir. Böyle bir durumda ilk kart ücretsiz olarak teslim edilecek, ancak Air Astana ikinci veya daha sonraki kart yenilemelerinde bir ücret talep edebilecektir.

4. Puanların Kazanılması

Nomad Club programında biriktirme ünitesi puandır. Uçuş puanları Air Astana ile yapılan uçulara verilmektedir. Bonus puanları iş ortakları ile bazı Air Astana etkinliklerinden kazanılmaktadır.

a) Air Astana'yla seyahatte kazanılan puanlar

Kazakistan içerisinde yapılan seyahatlerden üyeler, uçulan her tek yön uçuş için, destinasyona ve bilet üzerinde gösterilen uçuş sınıfına bağlı olmak kaydı ile puan kazanacaklardır:

* V,M rezervasyon sınıfları için Puanlar 01 Mart 2018 tarihinden itibaren yapılan uçuşlar için verilmektedir.

Not: Business Class tüm iç hat uçuşlarında olamayabilir.

Uçuş numarası değişmeyen uluslararası uçuşlarda, puanlar biletlenmiş çıkış noktası ile varış noktası arasındaki mesafe ve bilet üzerinde gösterilen uçuş sınıfına göre belirlenmektedir. Çıkış noktası ile varış noktası arasındaki mesafe Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından belirlenen ve zaman zaman yayınlanan Biletlenmiş Nokta Milajı (TPM) baz alınarak gerçekleştirilmektedir. Gerçek kredilendirilen puanlar, Nomad Club basılı malzemeleri üzerinde yer alan puanlardan, IATA tarafından çıkarılan yeni TPM'in yayınlanması nedeni ile farklılık gösterebilir.

Puan kazandıran uçuş sınıfları ve puan toplama faktörleri aşağıdaki tabloda verilmektedir:

 

Ücret Tipi Seyahat Sınıfı Puan Toplama Faktörü

Business

J C D Z

x 1.5

Economy Sleeper

W x 1.25

Tam Ekonomi

Y

x 1.25

Ekonomi

B H K L

x 1.0

İndirimli Ekonomi

T Q S V E P M

x 0.5

 1. Bağlantılı veya uçak değiştirmeyi gerektiren bir uluslararası seyahatte, iç hat ayağında yapılan uçuşlarda, toplanacak olan puanlar, yukarıda Bölüm 4/b/i'de belirtilen ve iç hat uçuşlarında hak edilen puanlara göre belirlenir. Uluslararası uçuş ayağı için kazanılacak olan puanlar, yukarıda Bölüm 4/b/ii'de belirtildiği üzere uluslararası puan toplama kurallarına göre gerçekleştirilecektir.
 2. Üyeler, Air Astana uçuş çizelgesinde bulunan, havayolunun kendisinin işlettiği, biletin üzerinde Air Astana uçuş numarası ve havayolu kodunun (KC) gösterildiği bütün uçuşlar için puan toplayabilirler.
 3. İptal edilen uçuşlar için puan tahakkuk edilmez. “Air Astana” havayolu şirketinin girişimi ile program üyesinin başka bir uçuşa veya başka hava taşıyıcısının uçuşuna taşınması durumunda puanlar, ilk kesilen bilete (uçuş güzergâhına ve rezervasyon sınıfına) göre tahakkuk edilir.
 4. Üyeler sadece geçerli biletlerde puan ve uçuş bölümler kazanabileceklerdir. Ödül, bedava, ikramiye, indirimli refakatçi, çalışan indirimli, seyahat acentası/sektör indirimli, bebek, G grubunda satışı yapılan, veya kısıtlamalar ile satılan biletlerden puan kazanamazlar. Puan toplanamayacak bilet sınıfları şunlardır: I, R, U, X, N, G, W, O.
 5. Uçuş sınıflarını yükselten üyelerimiz, satın aldıkları orijinal bilet için puan kazanacaklardır.
 6. Puanlar biletin üzerinde yazılı olan yolcu tarafından kazanılır ve bilet parasını kimin ödediği önemli değildir. Satın alınan ancak kullanılmayan biletlere ödül verilmez.
 7. Ek %50 Puan, Business Class (bilet tipi J, C, D, Z) ve ek % puan Tam Ekonomi (bilet tipi Y) bilet için hizmet sınıfı bonus puanı adı altında verilmektedir. Nomad Club'ın Hizmet Sınıfı puanları Elit kart sahibi olmak için gerekli puanlara eklenir. Lütfen 6. bölüme bakınız. Nomad Club Elit Programları detayları için Elit Programlar ve Hizmetler.
 8. Bir uçuşun birden fazla puan/mil kazanımına açık olduğu sık uçuş programlarının söz konusu olduğu durumlarda kazanılan puan/mil sadece bir programa kaydedilebilir. Üyeler, check-in yaptırdıktan sonra ödül programları arasında değişiklik yapamazlar.
 9. Programa katılmadan önceki son 12 ay içinde yapılan uçuşlar, ancak uçuş tarihinden itibaren 12 ayı geçmemesi durumunda geriye dönük puanlama yapılabilinir.
 10. Air Astana program dahilinde puan toplama koşullarını, puan seviyeleri ve bilet sınıflarını değiştirme veya modifiye etme hakkını saklı tutar. Air Astana yanlışlıkla işlenen puanları silme hakkkını saklı tutar.

b) İş Ortağı ile Yapılan İşlem Puanları

 1. Nomad Club üyeleri, Nomad Club programına katılan iş ortaklarından aldıkları mal ve hizmetler için puan kazanabilirler. Nomad Clup iş ortaklarından kazanılan puanlar, Nomad Club ile iş ortaklarının karşılıklı olarak bire bir imzaladıkları sözleşmeler çerçevesinde geçerli olup gerektiğinde değiştirilebilir. İş ortaklarından, ürün ve hizmetlerin satın alınması esnasında puan kazanma hakediş takibi üyelerin sorumluluğu altındadır.
 2. Üyeler, Air Astana web sitesi,Ortaklar, üzerinden veya Nomad Club Hizmet Merkezini arayarak Nomad Club programına dahil olan iş ortaklarının listesi ve bu iş ortaklarının katılım şartlarını öğrenebilirler.
 3. İş ortaklarından kazanılan puanlar genellikle bonus puan olarak değerlendirilmektedir ve bu puanlar Elit kart gereksinimleri doğrultusunda dikkate alınmaz. Lütfen 6. bölüme bakınız. Nomad Club Elit Programları detayları için Elit Programlar ve Hizmetler.
 4. Air Astana, iş ortaklarından temin edilen mal ve hizmetlerinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zararın sorumluluğunu üstlenmez.

c) Puanların geçerliliği

 1. 01 Haziran 2015 tarihine kadar biriktirilen her puanın geçerlilik süresi, uçuşun gerçekleştiği tarihten veya partnerlerden alınan bonus puanlarının işlenme tarihinden itibaren 24 aydır. 01 Haziran 2015 tarihinden itibaren biriktirilen her puanın geçerlilik süresi, uçuşun gerçekleştiği tarihten veya partnerlerden alınan bonus puanlarının işlenme tarihinden itibaren 36 aydır.
 2. Zaman zaman verilen promosyon amaçlı puanlar uçuş veya iş ortağı işlemi olarak sayılmazlar.
 3. Kullanılmayan puanlar, kazanıldıkları tarihten 24 ay sonra geçerliliğini yitirecektir. Puanlar sürenin geçmesi nedeni ile silinmelerinden sonra tekrar hesaba alınmazlar.

Nomad Club Kart Puanlarını Kazanma


d) Puanların Takip Edilmesi

 1. Puanların üye hesaplarına işlenmesi otomatik takip sistemi ile yapılmaktadır. Üyelerden rezervasyon sırasında, üyelik numaralarını vermeleri istenmektedir. Eğer bir seyahat acentası kanalı ile bilet işlemleri yapılıyorsa, üye, Nomad Club üyelik numarasını seyahat acentasına vermelidir.
 2. Üyeler bileti satın alırken üyelik numarasını yazdırmış olsalarda, üyelik kartlarını check-in yaptırırken göstermeleri gerekmektedir.
 3. Üyelere, seyahatlerini belgelendirecek olan biletlerinin bir kopyasını ve orjinal biniş kartlarını, puanlarını ekstrelerinde görününceye kadar saklamaları önerilmektedir.
 4. İş ortakları ile yapılan işlemlerde, iş ortağından alınan mal veya hizmetin ödemesi esnasında kartlarını da ibraz etmeleri gerekmektedir. Satınalma işlemini doğrulayacak nitelikteki belgeler işlenmeyen puanların hesaba alınması için gereklidir.
 5. Air Astana uçuş puanlarının Nomad Club sistemine yüklenmesi iki (2) hafta, iş ortağı etkinliklerinin işlenmesi ise sekiz (8) hafta sürebilir.
 6. Üyelerin hesap bakiyelerini ve son yaptıkları işlemlerin işlenip işlenmediğini kontrol etmeleri amacı ile İşlenen puanları gözden geçirme sitesini ziyaret etmeleri önerilir. Bu hizmetten yararlanmak için sisteme kayıt olmak gerekmektedir.

e) Hesap Ekstreleri

 1. Üyeler her üç ayda bir hesap esktrelerini, hesap ekstresi döneminde en az bir işlem yapıldığı takdirde alacaklardır. Nomad Club Gümüş ve Altın kart sahipleri ekstrelerini aylık bazda, bir önceki ekstreden sonra en az bir işlem olması kaydı ile alacaklardır.
 2. Hesap ekstreleri, başvuru sürecinde üyenin tercih ettiği teslimat şekline uygun olarak gönderilecektir. Üyeler ekstrelerini alma şeklini çevirim içi profillerininde yapacakları değişiklik ile veya Nomad Club Hizmet Merkezini arayarak değiştirebilirler.
 3. Üyelerin hesap ekstresi üzerinde hatalı bir giriş bulmaları durumunda, Nomad Club Merkezini ekstereyi aldıktan sonra üç (3) ay içerisinde aramalıdırlar. Air Astana ekstre üzerinde yer alan işlemin doğru olup olmadığına ve düzeltme için gerektiği hallerde üyeden düzeltme talebi ile ilgili gerekli destekleyici belge isteme hakkını saklı tutar. Yapılacak herhangi bir değişiklik veya düzeltme bir sonraki hesap ekstresine yansıtılacaktır.

f) Eksik Uçuş Puanları

 1. Puanların doğru olarak kaydedilmesi için tüm çabalar gösterilmektedir. Buna rağmen, bir uçuşa ait puanların işlenmemiş olması durumunda, üyelerden Eksik Puan talep Formu'nu doldurmaları istenmektedir. Üyeler sözkonusu formu Air Astana web sitesinden indirip doldurabilecekleri gibi, çevirimiçi de doldurabilirler. Bir başka seçenek ise, üyenin bir yazı ile Nomad Club Hizmet Merkezine başvurmasıdır. Böyle bir başvuru yazısı içerisinde üyenin adı, Nomad Club üyelik numarası, puan talebinde bulunulan uçuşa ait uçuş numarası ve tarih gibi detay bilgiler yer almalıdır.
 2. Yapılan bu tip tüm isteklerde, uçuş ile ilgili ve geçerli uçuşu kanıtlayıcı belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Geçerli belgeler arasında orijinal biniş kartı veya kartları ve uçuş bileti çıktısı veya elektronik biletin okunur bir fotokopisi bulunmaktadır.
 3. Eksik işlenmiş puanlarla ilgili olarak yapılacak başvuru, Nomad Club tarafından uçuş tarihini takip eden on iki (12) ay içerisinde alınmalıdır. Ancak, bu çeşit başvurular, sözkonusu uçuş tarihinin üzerinden 30 gün geçmeden yapılamaz.
 4. Üyeler, eksik puan işlemelerinin yapılması için altı ila sekiz (6-8) hafta müsade etmelidirler. İlave edilecek puanlar bir sonraki planlı ekstre içerisinde yer alacaktır. Air Astana gönderilecek olan tüm belgeleri kendi dosyalarında tutacağından üyelerin gönderdikleri belgelerden birer fotokopi almaları önerilir.
 5. Air Astana'nın eksik puanlar ile ilgili tek sorumluluğu, geçerli olması halinde sözkonusu puanların verilmesidir. Air Astana geçerli işlemin ne olduğu konusunda son kararı verme ve bu işlem ile ilgili ne kadar puan verileceğini belirleme haklarını saklı tutar.

5. Ödüllerin Kullanılması

a) Genel

 1. Yeterli miktarda puan toplayan üyeler, bu puanları karşılığında Nomad Club ödüllerini alabilirler. Nomad Club, uçuş ödülleri ve ödül derecelerini artırma hakkına sahiptir.
 2. Tüm Nomad Club ödülleri tarifeli Air Astana uçuşlarında geçerlidir. Ödüller Air Astana code-share iş ortakları uçuşlarında geçerli değildir.
 3. Uçuş ve uçuş sınıfı yükseltme ödülleri için gerekli olan puanlar Ödül Tablosu'nda belirtilmiştir. İki (2) yaşından büyük çocukların ödül alabilmesi için yetişkin puanları üzerinden hesap yapılır. İki (2) yaşından küçük olan bebekler, bir koltuk işgal etmedikleri sürece, ödül kazanan yetişkin ile ücretsiz seyahat edebilirler. Bebek yaşı, bütün seyahat tarihlerinde 2 yaşından daha az olmalıdır. Her ödül bileti kullanan yetişkin için bir bebek limiti vardır.
 4. Uçuş ödülü için gösterilen puanlar gidiş-dönüş uçuşlar içindir. Tek yön için belirtilen puanların yarısı gerekmektedir.
 5. Tüm bir üst sınıf ödülleri tek yön olarak belirtilmiştir ve gidiş-dönüş uçuşlar için belirtilen puanın iki katı puan gerekmektedir. Uçuş sınıfı yükseltme ödülleri Ekonomi sınıfından Business Class'a, ödüle uygun Ekonomi sınıfı biletin olması halinde geçerlidir.
 6. Uçuş sınıfı yükseltmeye elverişli olan ekonomi sınıfı bilet kategorileri Y, B, H, K, L, T, Q, S, V, E, P, M dir. Bu kategori haricindeki biletlerde sınıf yükseltmesi yapılamaz. Üyelerin uçuş sınıfı yükseltmesi yapmadan önce teyit edilmiş ve biletlenmiş rezervasyonları olması gerekmektedir.
 7. Ödül bilet başvurusu, planlanan uçuş tarihinden en az 3 gün önce yapılmalıdır.
 8. Ödül biletleri ayırmak için, üyelerin Air Astana Çağrı Merkezine veya Kazakistan içerisinde veya dışında belirlenen satış ofislerine başvurması gerekmektedir. Satış ofislerinin listesi Air Astana web sitesi içerisinde 'Air Astana Hakkında' kısmında bulunmaktadır.
 9. Üyeler, ödül biletleri hazır olduğunda bilgilendirilecektir. Ödül biletler herhangi bir Air Astana Havayolları bilet ofisi tarafından hazırlanabilir. Ödül bilet başvurusu,planlanan uçuş tarihinden en az 5 gün önce yapılmalıdır.
 10. Tüm ek ücretlerin, vergilerin, ve diğer ücretlerin ödenmesi üyenin sorumluluğundadır ve bilet teslimi esnasında ödemenin yapılması gerekmektedir.
 11. İstenen ödülün alınmasına yönelik olarak yeterli puana sahip olunduğundan emin olmak üyenin sorumluluğundadır. Üyenin uçuş ödülü veya bir üst sınıfa geçiş ödülü için gerekli puanlara sahip olmadığı durumlarda rezervasyon yapılmaz.
 12. Tüm uçuş bölümleri teyid edilmelidir. Açık tarihli bilet, bekleme listesi veya standby biletleme Nomad Club Ödülleri için geçerli değildir.
 13. Ödül bileti ile seyahat eden üyeler, konfirme rezervasyonları olan uçuşa gelmediklerinde, no-show olacaklar ve 3000 puan veya 5000 tenge karşılığında tekrar rezervasyon yapabileceklerdir. Seyahat süresi geçen kısmen kullanılmış biletlerde seyahat tarihi değiştirilemez.
 14. Seyahat acentaları, Air Astana adına ödül bilet rezervasyonu yapmaya veya ödül bilet vermeye yetkili değildirler.
 15. Air Astana, bir ödül için gerekli olan puanları değiştirmeye, bir ödülü kaldırmaya veya belli bir süre için ödül bilet uygulamasını durdurmaya karar verebilir.

b) Ödül Kullanımı

 1. Nomad Club ödülleri için, ödülün kullanılamayacağı bir dönem bulunmamaktadır. Ödül koltuklar her uçuşta bulunmaktadır, ancak Air Astana, tüm uçuşlarında ödül koltuk sayısını veya sınıf yükseltilecek koltuk sayısında sınırlama yapma hakkını saklı tutar. Bir uçuşta satış için açık koltuk bulunabilir ancak bu koltuklar Nomad Club ödül kullanımına açık olamayabilir. Üyelerin, popüler uçuş noktalarına veya çok seyahat edilen dönemler için planladıkları uçuşlar için çok önceden rezervasyon yaptırmaları önerilir.

c) Ödüllerin Transfer Edilmesi

 1. Nomad Club ödülleri, Nomad Club üyesi tarafından rezervasyon esnasında belirlenen herhangi birisi tarafından kullanılabilir. Ödül bilet verildikten sonra transfer edilemez ve isim değişikliği yapılamaz.
 2. Ödül biletin transfer edilebilmesi için, Air Astana web sitesi içerisinde yer alan Nomad Club bölümünde yer alan formun doldurulması gerekmektedir. Ve bu formun Nomad Club Hizmet Merkezine ulaştırılması gerekmektedir.
 3. Ödül transferi formunu doldurmadan önce, hesabınıza bakarak, talep edeceğiniz ödül için yeterli puanınızın olup olmadığından emin olun.
 4. Herhangi bir ödül bilet başvurusunun planlanan uçuş tarihinden en az 5 gün önce yapılması gerekmektedir.
 5. Sınıf yükseltme ödülü bir başkasına transfer edilemez.
 6. Ödül transferi için form üzerindeki tüm kutucukların doldurulması gerekmektedir.
 7. Ödül transfer başvurusu için hem transferi yapan Nomad Club üyesinin hem de seyahat edecek kişinin pasaport fotokopileri gerekmektedir.
 8. Ödül transferi için doldurulan formun, formun altında yer alan adrese gönderilmesi veya e-posta ile yollanması gerekmektedir.
 9. Nomad Club ödülleri satılamaz, alınamaz, takas edilemez veya para ile değiş tokuş edilemez. Air Astana, bir ödül biletin veya sınıf yükseltme ödülünün bir sahtekarlık olayı sonucu elde edildiğine dair yeterli delillere sahip olması durumunda, böyle bir ödül bilete veya sınıf yükseltme ödülüne sahip olan yolcuyu taşımama, biletine el koyma, ve ödülün verildiği Nomad Club üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Sona erdirilen hesapta bulunan tüm kullanılmamış puanlar iptal edilir. 

d) Diğer Ödül Kullanım Şartları

 1. Duraklama Noktaları
  Ödüllü uçuş yolculuklarında, Air Astana’nın, tercih edilen uçuş noktasına direkt uçuşu olmadığı durumda, bir duraklama noktasına izin verilir. Duraklama 24 saati geçemez. Upgrade ödüllü duraklamalarda, orjinal biletin şartları geçerlidir.
 2. Farklı Noktalardan Uçuş
  Farklı noktalardan uçuş biletleri kullanmak mümkündür (örneğin, aynı ödül bölgesinde olmak koşulu ile, yolcu belli bir şehire uçabilir ve başka bir şehirden dönüşünü gerçekleştirebilir.
 3. Ödül Biletlerin Geçerlilik Süresi
  Ödül biletler, bilet üzerinde yer alan bilet veriliş tarihinden başlamak üzere bir yıl için geçerlidir. Ödül biletlerin süresi uzatılmaz ve süresi biten biletlerin puanları iade edilmez.
 4. Seyahat Tarihlerinin Değiştirilmesi
  Ödül biletlerinin uçuş tarihlerinin değiştirilmesi sadece bir kez ücretsiz olarak, talep edilen tarihte ödül bilet koltuklarının açık olması halinde yapılır. Ödül bilet üzerinde bundan sonra yapılacak tüm değişiklikler, ödül biletin iadesi ve mevcut puanlardan 3000 puan çıkartılması veya 5.000 Tenge tutarında ceza ödenmesi ve biletin tekrar hazırlanması yöntemi ile yapılır. Değişiklikler, biletin üzerinde görünen kalkıştan 24 saat öncesine kadar yapılmalıdır. Bu işlemi yapabilmek için Air Astana İrtibat Merkezi veya bilet satış ofisine gidilmesi gerekmektedir.
 5. Kullanılmayan ödül puanlarının yenilenmesi
  Program üyesinden ödül uçuşunun onayı alındıktan sonra Nomad Club acenteleri üyenin hesabından ilgili puanları tahsil eder. Hesaptan puanların tahsil edilmesi ile ödül bileti düzenlenmiş sayılır. Program üyesi, havaalanı harçlarını ve diğer harçları ödeyerek ödül biletini satın almadığı durumda veya kesilen ödül bileti veya servis sınıfının yükseltilmesi ödülü tam olarak kullanılmadığı takdirde ödül bileti iade edilebilir ve bilet puanlarından 5000 puan kesilerek program üyesinin hesabına iade edilir. Program üyesi, kullanılmayan ödül biletini program üyeleri destek hizmetine göndererek kesilen puanların yenilenmesi için başvuruda bulunmalı. Puanlar 7 (yedi) çalışma günü içerisinde yenilenecektir. İade durumunda puan iptal süreleri uzatılmaz. Kısmen kullanılan biletin puanları yenilenemez.
 6. Diğer Ödül Değişiklikleri
  Uçuş noktası, hizmet sınıfı, isim ve diğer tüm değişiklikler verilen ödülün geri verilmesini ve yerine yeni ödül verilmesini gerektirmektedir. Üyenin yeni ödül için yeteri kadar puanı olmaması durumunda, yeni ödül verilmeden önce eski ödülün işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Üyeler Nomad Club Hizmet Merkezine ödülün iade edilmesi işlemlerinin tamamlanması için en az yedi (7) iş günü tanımalıdırlar.
 7. Kayıp/Çalıntı Ödül Biletleri
  Kayıp/Çalıntı biletler için uygulanan standart havayolları prosedürleri kayıp/çalıntı ödül biletler içinde geçerlidir. Daha fazla bilgi için Air Astana bilet satış ofisi veya Nomad Club Hizmet Merkezini arayınız.

6. Elit Programı ve Yararları

Air Astana sık seyahat eden yolcularına Nomad Club Gümüş ve Nomad Club Altın programları ile ek yararlar sağlamaktadır ve her iki program birlikte Elit Program olarak anılmaktadır.

 1. Elit üyeliğe hak kazanmak için, Nomad Club üyeleri aşağıdaki şartları bir takvim yılı içerisinde yerine getirmelidirler (1 Ocak - 31 Aralık):

      Elit Seviyesi Yeterlilik Şartları

  Nomad Club Silver
  25,000 Uçuş Puanı veya 30 Uçuş Ayağı

  Nomad Club Gold 
  50,000 Uçuş Puanı veya 60 Uçuş Ayağı
 2. Elit Yeterliliği için sadece uçuş puanları sayılmaktadır. Bunun dışında kazanılan puanlar ile iş ortaklarından elde edilen puanlar Elit yeterliliği için sayılmayacaktır.
 3. Elit program üyeliği, yeterlilik kazanılan günden başlamak üzere, içinde bulunulan yılın sonuna kadar artı on dört ay geçerlidir. Örneğin bir üyenin 01 Ağustos 2008 tarihi itibarı ile 25,000 puan toplaması durumunda, üyenin Nomad Club Silver üyeliği 28 Şubat 2010 yılına kadar geçerli olacaktır.
 4. Elit program üyesinin her takvim yılı içerisinde gerekli puanları toplaması veya uçuş ayak sayısını gerçekleştirmesi durumunda, üye içinde bulunduğu Elit statüsünü koruyacak ve Elit faydalarından yararlanacaktır. Nomad Club Gold üyeleri bir sonraki dönemde Gold üyelik için yeterli şartları yerine getiremezlerse, otomatik olarak Silver üye haklarından yararlanacaklardır. Nomad Club Silver üyeleri bir sonraki dönemde Silver üyelik için yeterli şartları yerine getiremezlerse, otomatik olarak normal üye haklarından yararlanacaklardır. Üyeler Mavi üyelik kartları ile puan kazanmaya devam edeceklerdir.
 5. Elit üyeler, Elit üyelikleri devam ettikçe aşağıdaki imkanlardan yararlanma hakkına sahip olacaklardır:

Elit Seviyesi Kazanımları

Elit Seviyesi Hizmetler

Nomad Club Silver


 • 25% Bonus Puanı
 • Check-in önceliği
 • 10 kg ek kayıtlı bagaj hakkı
 • Kişiye özel bagaj etiket kartları
 • Etkinlikle beeraber aylık ekstre

Nomad Club Gold


 • %50 Bonus Puanı
 • Check-in önceliği
 • Business Class Dinlenme Salonuna Giriş
 • 20 kg ek kayıtlı bagaj hakkı
 • Rezervasyon bekleme listesinde öncelik
 • Kişiye özel bagaj etiket kartları
 • Etkinlikle beraber aylık ekstre

 1. Geçerli olan her Air Astana uçuşunda Nomad Club Gold üyeleri %50, Nomad Club Silver üyeleri ise % ek puan kazanacaklardır. Bonus puanlar, yukarıda, Bölüm 4'te açıklandığı üzere uçuş noktası ve satın alınan bilet dikkate alınarak hesaplanacaktır. Elit bonus puanları Elit statüsü isterlerini yerine getirmek için gerekli puanlara eklenmez.
 2. Ekonomi sınıfında seyahat eden Nomad Club Silver ve Gold kart sahipleri Business Class check-in kontuarlarında check-in yaptırabilirler. Bu uygulama, sadece Business Class için ayrı bir check-in kontuarı açan havaalanlarında geçerlidir. Bu imkandan yararlanabilmek için üyeler geçerli Nomad Club Silver veya Nomad Club Gold kartlarını göstermelidirler.
 3. Nomad Club Silver kart sahipleri, biletlerinde belirtilen bagaj hakkına ilaveten ek 10 kg bagaj hakkına daha sahiptirler. Nomad Club Altın kart sahipleri, biletlerinde belirtilen bagaj hakkına ilave olarak, 20 kg ek bagaj hakkına sahiptirler. Ek bagaj hakkı kayıtlı bagaj olmak kaydı ile geçerlidir.
 4. Nomad Club Gold kart sahipleri Ekonomi sınıfı uçuşlarında Business Class Dinlenme Salonlarını kullanabilirler. Business Class Dinlenme Salonları Almatı, Astana havaalanlarında sunmaktadır ve tüm Air Astana uluslararası uçuş noktalarında bulunmaktadır. Üyeler bu imkandan yararlanmak için geçerli Nomad Club Altın kartlarını salon görevlilerine göstermek zorundadırlar.
 5. Bekleme listesinde öncelik: Altın seviye üyeleri bekleme listelerinde önceliğe sahiptir. Bekleme listesinde öncelikten yararlanmak için bilet rezervasyonu sırasında sadece üyelik numaranız ile kayıt olmanız yeterli.
 6. Air Astana , Nomad Club Elit programı için yeterlilik şartlarını veya Nomad Club Elit üyelere sağlanan yararları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

7. Şifre

 1. Çevirimiçi Nomad Club hesabına erişmek veya üye profilini değiştirmek için bir şifre gerekmektedir. Böyle bir şifre, yolcunun Nomad Club üyeliği için Air Astana web sitesinde başvuru yapması veya kendi kişisel hesabına mevcut bir üyelik numarası ile ilk kez girmesi ile verilmektedir.
 2. Üyeler bu şifrenin korunmasından ve başka biri ile paylaşılmamasından sorumludur.
 3. Üyeler, üyelerin bilgisi ve izni olsun veya olmasın, şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerden sorumludur. Air Astana, geçerli bir şifre ile işlem yapan kişinin kimliğini doğrulama gibi bir sorumluluk altına girmemektedir.
 4. Air Astana yetkili olmayan kişilerin şifreyi kullanarak verebilecekleri herhangi bir kayıp veya ziyana karşı sorumlu tutulmayacaktır.

8. Kişisel Veri Değişikliği

 1. Program üyesi, üye profilinde mevcut kişisel verilerden ve verilerde yapılan herhangi bir değişiklikden sorumludur.
 2. Üye, Nomad Club Hizmet Merkezine Kişisel Verileri Değiştirme Formu göndererek, kendi kişisel verilerini (pasaport, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri) değiştirebilir. Bu bilgiler, kanıt olabilecek yeni pasaport, evlilik cüzdanı ve bunun gibi belgelerin kopyası ile birlikte gönderilmelidir.
 3. Air Astana internet sitesinde ki Nomad Club üye iletişim bilgilerinde değişiklik isteniyorsa (e-mail, telefon numarası, adres); Üye şifresi ve kullanıcı adıyla profiline giriş yaparak değişiklik yapabilir. Üye Kişisel Verileri Değiştirme Formu göndermek isterse, üye imzasının açıkça üzerinde görüleceği pasaport veya kimlik belgesi kopyası ile birlikte gönderilmelidir.
 4. Program, ibraz edilen belgeleri yetersiz veya şüpheli bulursa, kişisel verilerin değişimini reddetmek veya üyeden ek kanıt belgeler talep etmek hakkına sahiptir.
 5. Program Üyesi Air Astana web sitesinden Nomad Culub sayfasına, 9 haneli üye numaranısı ve şifresini girerek profilinde ki o e-posta adresini değiştirebilir. Program üyesi kendi kişisel e-posta adresi gibi profilinde yapılan tüm değişiklikler için kullandığı üyelik numarası ve şifresinden sorumludur.

9. Diğer Koşullar

 1. Air Astana, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın Nomad Club programını durdurma veya değiştirme hakkını saklı tutar.
 2. Nomad Club Şart ve Koşullarında yapılan herhangi bir değişiklik, işbu değişikliğin Air Astana sitesinde yayınlanarak halka sunulması ile tüm üyeler için bağlayıcı olacaktır. İşbu programın üyeler tarafından sürekli kullanımı , üyelerin Şart ve Koşulları kabul ettikleri anlamını taşımaktadır.
 3. Air Astana, programda değişiklik yapması veya programı sonlandırması durumunda üyelerine biidirimde bulunmak için gerekli çabayı gösterecektir ancak Air Astana böyle bir değişiklik veya sonlandırma nedeni ile herhangi bir kayıp veya zarar için sorumlu tutulmayacaktır.
 4. İşbu Şart ve Koşulların herhangi bir şekilde bir üye tarafından, bilinçli veya bilinçsiz olarak ihlal edilmesi durumunda, sadece Air Astana insiyatifinde olmak üzere üyelik, puanlar, ödüller veya diğer sunulan hizmetler iptal edilebilir.
 5. Nomad Club ile ilgili yazılı materyaller İngilizce dili dışında diğer dillerde de sunulabilir. Herhangi bir soru veya yorumlamada İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.
 6. İşbu Şart ve Koşullar Kazakistan Kanunları nezdinde yürütülecek ve yorumlanacaktır.