İç Denetim Servisi


"Air Astana" Anonim Şirketi'nin İç Denetim Servisi 2007 yılının Aralık ayında şirketin yönetim kurulu kararıyla kurulmuştur.

İç Denetim Servisi'nin amacı, iç kontrol sisteminin, risk yönetiminin ve kurumsal yönetimin etkinliğini arttırmak ve etkinlik değerlendirilmesini geliştirilmek için tasarlanmış bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti ile Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu Başkanına Şirketin stratejik hedeflerine ulaşmak için görevlerini yerine getirdikleri zaman yardımcı olmaktır.

İç Denetim Servisi, Şirketin iç denetim organizasyonunu ve uygulanmasını sağlayan bir yönetim organıdır ve Yönetim Kuruluna doğrudan raporlama yapmaktadır. Servisin faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından denetlenmektedir.


Denetim Prosedürü

İDS'in faaliyetleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Denetim Planı'na göre yürütülür.

Kendi faaliyetlerini yürütürken İDS, İDS Yönetmeliğini, iç denetim organizasyonu ile ilgili metodolojik rehberlikleri ve ayrıca Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarını kullanır.

Denetimi planlamak ve uygulamak, denetim işlemleri ile ilgili verileri saklamak ve ayrıca eksikliklerin giderilmesini ve önerilerin yerine getirilmesini takip etmek için TeamMate yazılımı kullanılır.

  • Denetim işlemleri, belirli bir Denetim planı ve onun uygulama şartları uyarınca yapılır;
  • Tüm öneriler önemi açısından değerlendirilir, onların yerine getirilmesi için gerekli tedbirler onaylanır ve sorumlu kişiler atanır;
  • Önerilerin yerine getirilmesi süreci, belirlenen sürelere uygun olarak İç Denetim Servisi tarafından takip edilir.

Standartlara uygunluk 1

İDS'in yürüttüğü faaliyetler, Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygundur, bu ise 2016 yılının Nisan ayında nitelikli ve bağımsız dış denetçi olan "KPMG Tax and Advisory" LTD.ŞTİ. tarafından teyit edilmiştir.

İDS faaliyetlerinin dış değerlendirilmesi iki alana ait Standartlara (kalite standartları göstergelerine ve performans standartlarına) göre ve ayrıca en iyi uluslararası uygulamalara göre yapılmıştır.

Yayımlanan rapora göre, İDS 48 standardın tüm 48 standardını karşılar.

En iyi uluslararası uygulamalarla karşılaştırıldığında İDS'in faaliyetlerinin olgunluk düzeyi KPMG metodolojisine göre "Gelişmiş" olarak tanımlanır.


[1] Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları