Біз туралы

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі компания стратегиясын дайындау, қызметін жалпы басқару және атқарушы орган қызметін бақылау үшін жауап беретін «Эйр Астана» АҚ басқару органы болып табылады. Директорлар кеңесі өз қызметтерін Жарғыға, Корпоративтік басқару Кодексіне жəне компанияның басқа ішкі құжаттарына сəйкес жүзеге асырады.

«Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысымен жиынтықты дауыс беру арқылы сайланатын алты мүшеден құралады. Директорлар кеңесі «Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ тағайындайтын екі мүшеден, BAE Systems (Kazakhstan) Limited тағайындайтын екі мүшеден және екі тәуелсіз директордан құралады.


«Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері:

  • Байдаулетов Нұржан Талипұлы, Директорлар кеңесінің төрағасы («Самұрық-Қазына» ұлттық әл ауқат қоры» АҚ)
  • Кравченко Андрей Николаевич, Директорлар кеңесінің мүшесі («Самұрық-Қазына» ұлттық әл ауқат қоры» АҚ)
  • Уэсткотт Майлз, Директорлар кеңесінің мүшесі (БАЕ СИСТЕМС plc)
  • Вуд Саймон, Директорлар кеңесінің мүшесі (БАЕ СИСТЕМС plc)
  • Ларионов Дмитрий Владимирович, Тәуелсіз директор
  • Хэкман Джанет, Тәуелсіз директор


Директорлар кеңесінің комитеттері

Директорлар кеңесінің комитеттері